Monday, 21/10/2019 - 17:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thị Trấn Châu Thành. "Chủ đề năm học 2019-2020: Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"

HỘI VUI HỌC TỐT LẦN 1 NĂM HỌC 2018-2019