KẾT QUẢ THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng năm 2016 theo Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016 về việc đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 và 2015-2016.

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 ( Quyết định 3082/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017 )

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2018 theo Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2018 về việc công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” đối với 17 tập thể thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.