DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH

Năm học 2018-2019

STT

                                HỌ TÊN PHỤ HUYNH

HỌ TÊN HỌC SINH

LỚP

NHIỆM VỤ

GHI CHÚ

1

Chu Đình Dũng

Chu Tiến An

76

Trưởng ban

 

2

Lý Nguyên Thuận

Lý Xuân Yến

68

P.trưởng ban

 

3

Lâm Đức Hùng

Lâm Triệu Phú

87

P.trưởng ban

 

4

Trần Thị Đẹp

Lý Trần Bảo Trân

64

Ủy viên

 

5

Lý Kiều Hà

Nguyễn Lý Kiều Hân

67

Ủy viên

 

6

Võ Thị Mộng Xuân

Nguyễn Quang Thuận

67

Ủy viên

 

7

Lâm Nguyễn Hoàng Oanh

Thạch Lâm Ngọc Hân

73

Ủy viên

 

8

Trương Hoàng Du

Trương Công Vinh

77

Ủy viên

 

9

Huỳnh Thị Quý

Lê Huỳnh Minh Vy

77

Ủy viên

 

10

Trang Tuấn Hưng

Trang Phước Thành

83

Ủy viên

 

11

Tạ Thùy Trang

Trần Thị Thanh Tuyến

83

Ủy viên

 

12

Huỳnh Chí Xuyên

Huỳnh Minh Châu

87

Ủy viên

 

13

Nguyễn Quốc Cần

Nguyễn Quốc Huy

88

Ủy viên

 

14

Đinh Tấn Lộc

Đinh Minh Khôi

96

Ủy viên

 

15

Nguyễn Thanh Hiệp

Nguyễn Trần Bảo Ngọc

97

Ủy viên